het andere


  • het ademen én het andere

    het ademen én het andere

    Ik doe het soms zo: heel stilletjes speur ik naar sporen van het ademen dat zich in en aan mijn lijf ontwikkelt. (en daarbij meer of minder ook andere sporen van lijfelijk leven, zoals gewicht of compactheid of het kloppen van hart.) Daar is het! Dat is een beetje spannend. Alsof je een dier gadeslaat.…

    Lees meer: het ademen én het andere